English version

PROTOKÓŁ PRZYZNANIA GRAND PRIX PUBLICZNOŚCI 50 PTMF KONTRAPUNKT 2015

Komisja Skrutacyjna 50 Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2015 w składzie:

  1. Bożena Belicka
  2. Magdalena Jasińska
  3. Jadwiga Wójcik

po otworzeniu urn i obliczeniu kart do głosowania stwierdziła, że w plebiscycie oddano 218 głosów (w tym pięć głosów nieważnych) na dziewięć spektakli spośród dziewięciu biorących udział w konkursie. Poszczególne spektakle zdobyły następującą liczbę głosów:

Distant voices – 4
Szapocznikow. Stan nieważkości / No Gravity – 6
Mystery Magnet – 9
Die Schönheit von Ost-Berlin – 10
Caspar David Friedrich. in betrachtung des mondes – 16
Ifigenia – 18
Koncert życzeń – 24
Obwód głowy – 52
The HIDEOUT / Kryjówka – 79

GRAND PRIX, czyli WIELKĄ NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI, w wysokości 15 000 zł oraz statuetkę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Szczecina otrzymuje, uzyskawszy 79 głosów, spektakl „The HIDEOUT / Kryjówka” w reżyserii Pawła Passiniego.

Szczecin, 24 kwietnia 2015

PROTOKÓŁ JURY 50 PTMF KONTRAPUNKT 2015

Jury w składzie: Knut Ove Arntzen, Anna Augustynowicz, Burkhard C. Kosminski, Anna Lewanowicz i Jacek Wakar (przewodniczący), po obejrzeniu w dniach 20–24 kwietnia 2015 roku dziewięciu spektakli konkursowych pragnie podkreślić wyjątkowość Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie jako festiwalu zderzającego przeciwstawne nurty opowiadania o świecie przez artystów sceny: nurtu teatru dramatycznego oraz teatru pozaliterackich działań i instalacji, oraz to wszystko, co mieści się między nimi.

Jury na posiedzeniu 25 kwietnia 2015 roku postanowiło niejednomyślnie przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Główną Nagrodę Jury ufundowaną ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszego spektaklu Przeglądu w wysokości 10 000 zł otrzymuje przedstawienie „Mystery Magnet” w reżyserii Miet Warlop z teatru Campo w Belgii za połączenie działania plastycznego i pantomimy, czerpiące z tradycji komedii dell arte i wpisujące się w przestrzeń teatru współczesnego, aby surrealistycznie opisać sytuację młodych ludzi wobec mobbingu i jego konsekwencji dla ludzkiej wrażliwości.

Nagrodę Magnolii – Nagrodę Miasta Szczecina w wysokości 8000 zł otrzymuje spektakl „Koncert życzeń” w reżyserii Yany Ross z Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie i TR Warszawa za rozszerzenie przestrzeni dramatu człowieka.

Nagrodę im. Zygmunta Duczyńskiego dla Indywidualności Artystycznej Festiwalu w wysokości 5000 zł otrzymują Zbigniew Brzoza i Wojtek Zrałek-Kossakowski za scenariusz przedstawienia „Obwód głowy” w reżyserii Zbigniewa Brzozy z Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, wpisujący perspektywę osobistą w doświadczenie zbiorowości.

Nagrodę Promocyjną im. Kazimierza Krzanowskiego wysokości 4000 zł otrzymują twórcy i aktorzy spektaklu „Distant voices” za dzieło, które pobudza do myślenia i uruchamia wyobraźnię, pozwalając każdemu odnajdować jego własny sens.

Wyróżnienie w wysokości 1500 zł otrzymuje Barbara Wysocka za twórczą osobowość w spektaklu „Szapocznikow. Stan nieważkości / No Gravity” Teatru Centrala.
Wyróżnienie w wysokości 1500 zł otrzymuje Patrycja Dołowy za odwagę badania pamięci w spektaklu „The HIDEOUT / Kryjówka”, neTTheatre – Teatr w Sieci Powiązań w Lublinie.

Szczecin, 25 kwietnia 2015

PROTOKÓŁ PRZYZNANIA NAGRODY DZIENNIKARZY

Jury dziennikarzy w składzie: Dariusz Sadowski (Telewizja Polska SA Oddział w Szczecinie), Katarzyna Stróżyk („Kurier Szczeciński”), Daniel Źródlewski („Prestiż. Magazyn Szczeciński”), po obejrzeniu dziewięciu konkursowych spektakli postanowili przyznać Nagrodę Dziennikarzy w kwocie 1140 zł, ufundowaną przez wyżej wymienione redakcje, za wyjątkową wrażliwość w formie i treści realizatorom spektaklu „Obwód głowy” w reżyserii Zbigniewa Brzozy, Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.

Szczecin, 25 kwietnia 2015