English version

GRAND PRIX – Wielka Nagroda Publiczności

Nagrody Jury

Nagroda Dziennikarzy

Nagroda honorowa dziennikarzy „Małej Formy”