English version

Festiwal finansowany przez Miasto Szczecin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Festiwal dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

NORDEN Nordic Culture Fund
Mały Kontrapunkt finannsowany przez Nordic Culture Fund

SPONSOR GŁÓWNY

FUNDATOR NAGRODY

Współfinansowano ze środków
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

SPONSORZY

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

PATRONI MEDIALNI