Wersja polska


350 zł – karnet A

300 zł – karnet B

130 zł – karnet Berlin

120 zł – Nasza klasa, the final performance

90 zł – Nasza klasa, tickets – I places

70 zł – Nasza klasa, tickets – II places

70 zł – performances: Opis obyczajów III, Między nami dobrze jest, Utwór o Matce i Ojczyźnie [in Wrocław]

25 zł – pozostałe spektakle

15 zł – concerts

5 zł – The Little Kontrapunkt's performances

5 zł – The Szczecin's Midnight of Theatres

Biuro Obsługi Widza:

91 433 58 04 – The Pleciuga Puppet Theatre

91 489 23 23 – The Współczesny Theatre

PLaneta Lem [outdoor] – free