Wersja polska

The Provisorium Theatre
Lublin

April 17th, 2012 – 6.00 p.m., The Polski Theatre

Bracia Karamazow
by Fiodor Michajłowicz Dostojewski

„«Bracia Karamazow» to najsłynniejsza powieść Dostojewskiego, próbująca opisać debatę XIX-wiecznej rosyjskiej inteligencji. Jest fenomenem, że pytania XIX-wiecznych Rosjan stały się pytaniami kolejnych pokoleń inteligencji w świecie. Młodzi ludzie z ochotą sięgali do tego tekstu, rozpoznając się w postaciach Iwana, Dymitra, Aloszy. Kobiety odnajdowały siebie w jakże niezwykłych postaciach Katii i Gruszy. Wracamy do tekstu dzisiaj, w XXI wieku, świadomi trudu jaki nas czeka, aby ten typ pytań, najsłynniejsze dialogi metafizyczne, pomieścić we współczesności, zderzyć ową rzeczywistość Dostojewskiego z twardą rzeczywistością dnia dzisiejszego. Chcemy niejako przebudzić Braci Karamazow, czyli jurodiwych, świętych, szaleńców, świętych idiotów, aby zmusili nas do odkrycia naszej duchowości”.

Janusz Opryński

„Na scenie nawet nie wszystkie najważniejsze postaci: Alosza, Iwan i Dymitr, stary Fiodor, Rakitin, Liza, Grusza i Katia, Smierdiakow. Scena jest kołem, na środku ustawiono coś na kształt obleczonej czarnym płótnem klatki mansjonu. To stąd w prologu wyjdą bohaterowie, powołując do życia sceniczny świat. I od tej pory czarne zastawki podzielą przestrzeń na poszczególne miejsca akcji: dom Fiodora, dom Katii, dom Gruszy. Genialny skrót Opryńskiego i pary scenografów pozwala znaleźć klucz do gęstej prozy Dostojewskiego.

Autorzy lubelskiego przedstawienia wzięli go od Cezarego Wodzińskiego, który na tę okazję przetłumaczył na nowo fragmenty „Braci Karamazow”. Uczestniczył też w próbach, inspirował twórców poprzez swoje dwie fundamentalne książki «Święty Idiota» i «Trans, Dostojewski, Rosja, czyli o filozofowaniu siekierą»”.

Jacek Wakar
Przekrój 20.06.2011

translation – Cezary Wodziński
adaptacja tekstu, reżyseria / xxx, direction – Janusz Opryński
director’s assistant – Adam Woronowicz
koordynator pracy artystycznej / xxx – Barbara Sawicka
stage movement – Tomasz Bazan
music arrangement – Marek Dyjak
opracowanie fragmentu pieśni z „Otella” / xxx – Anastazja Bernad
visualizations – Aleksander Janas
set design – Jerzy Rudzki, Robert Kuśmirowski
projekt konstrukcji sceny / xxx – Konrad Synoradzki
light – Jan Piotr Szamryk
sound – Jarosław Rudnicki
costumes – El Bruzda, Jerzy Rudzki
props – Waldemar Brysiak
technik sceny / xxx – Oleg Stankiewicz, Paweł Witek
production – Grzegorz Reske, Barbara Sawicka
co-operation – Ewa Molik

performed by: Tomasz Bazan, Anastazja Bernad, Jacek Brzeziński, Romuald Krężel, Łukasz Lewandowski, Mariusz Pogonowski, Karolina Porcari, Magdalena Warzecha, Adam Woronowicz, Marek Żerański

premiera – 2011 / premiere –

photo – Marta Zgierska & Maciej Rukasz / Agency BlowUp
http://www.provisorium-kompania.pl