English version

GRAND PRIX – Wielka Nagroda Publiczności
– ufundowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 10 000 zł

Nagrody Jury

Główna Nagroda Jury
– ufundowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 10 000 zł

Nagroda Magnolii – Nagroda Miasta Szczecina – 8000 zł

Nagroda Promocyjna im. Kazimierza Krzanowskiego
– ufundowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3000 zł

Nagroda im. Zygmunta Duczyńskiego dla Indywidualności Artystycznej Festiwalu
– ufundowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3500 zł

dwie nagrody Jury
– ufundowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – po 2500 zł

cztery wyróżnienia
– ufundowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – po 1500 zł

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – 5000 zł

Nagroda Dziennikarzy
– ufundowana przez redakcje szczecińskich mediów