English version

Teatr Łaźnia Nowa
Kraków

17 kwietnia 2013, godz. 16.00 i 21.00, Teatr Współczesny

NIEWIERNI

Apostazja formalnie niczego nie zmienia, nie ma realnego wpływu na życie, więc ludzie robią to całkowicie dla siebie – z jakiegoś powodu. Próbuję analizować, co nimi kieruje i robię to na podstawie wszelkich dostępnych materiałów, czyli – reportaży, rozmów, wywiadów i świadectw, które w bardzo dużej ilości publikowane są w Internecie, m.in. na stronie apostazja.pl. Temat ten pojawił się niedawno w dyskusji społecznej i ludzie mają potrzebę nieskrępowanego mówienia. Dlatego doszedłem do wniosku, że warto zrobić spektakl o tym zjawisku. Mam nadzieję, że dzięki temu zbadamy kondycję współczesnego społeczeństwa, dowiem się, jacy jesteśmy, jakie są mechanizmy funkcjonowania buntu wobec Kościoła i co wpływa na to, że liczba apostatów jednak się w Polsce zwiększa. Czy to wyłącznie oddźwięk zachodniej kultury, gdzie manifestowanie ateizmu nasiliło się w latach 60., czy jednak jest to zjawisko bardzo silnie zakorzenione w rodzimej kulturze, będące naturalnym następstwem przemian społecznych.

Piotr Ratajczak (fragment wywiadu Adriany Błażej)

Projekt Piotra Ratajczaka to rodzaj zbiorowej wypowiedzi artystycznej aktorów, odtwarzających prawdziwe świadectwa apostazji, oparte na osobistych relacjach i materiałach reportażowych. Widz śledzi rekonstrukcję drogi duchowej bohaterów spektaklu, zdarzeń i refleksji, które doprowadziły ich do decyzji o odejściu z Kościoła. Dlaczego ludzie wychowani i żyjący we wspólnocie wierzących nie chcą dłużej określać swojej tożsamości przez pryzmat wyznania? Jakie osobiste dramaty kryją się za jednostkowym aktem apostazji?

[...] to jeden z najlepszych spektakli Ratajczaka, błyskotliwy, śmieszny, ale równocześnie uderzający w ton powagi i zmuszający do głośnego myślenia z aktorami. [...] Ratajczak nie opowiada się po żadnej ze stron. Drwi z postaw fałszywych i cwaniackich, próbując jednocześnie zrozumieć desperację „uczciwych” apostatów. Nie podważa sensu samego aktu, ani nie nawołuje do gremialnego występowania z Kościoła. Nie znajdziemy w nim mentorstwa i moralizatorstwa. Problem zostaje oświetlony z każdej strony [...].

Łukasz Drewniak, Apostaci i frustraci, www.dziennikpolski24.pl

reżyseria – Piotr Ratajczak
scenariusz – Piotr Rowicki
scenografia – Grupa Mixer
ruch sceniczny – Arkadiusz Buszko
opracowanie muzyczne – Piotr Ratajczak

premiera – 8 listopada 2012

występują: Przemysław Chojęta, Dariusz Fodczuk, Izabela Gwizdak, Joanna Król, Barbara Kurzaj, Paweł Pabisiak, Tomasz Pisarek

fot. Tomasz Wiech
www.www.laznianowa.pl