English version

Blind Summit Theatre
Wielka Brytania

18 i 19 kwietnia 2013, godz. 17.00, Teatr Polski

THE TABLE
Stół

Początkiem przedstawienia „The Table” była propozycja ośrodka społeczności żydowskiej Londynu (Jewish Community Centre), aby przygotować krótki utwór sceniczny z okazji sederu, uroczystej wieczerzy celebrowanej po święcie Pesach. Ucztą sederową była również Ostatnia Wieczerza opisywana w Ewangeliach. Posiłek spożywany z rodziną, przyjaciółmi i obcymi upamiętnia i symbolicznie odtwarza wyjście Żydów z Egiptu. Czyta się podczas niego poświęconą temu wydarzeniu Hagadę. Jednak w tej opowieści pomija się Mojżesza, aby podkreślić, że to Bóg ocala Żydów.

Analizując postać Mojżesza, stopniowo byliśmy coraz bardziej zafascynowani jego człowieczeństwem i absolutnym brakiem cech boskich. Jest prorokiem, rzecznikiem Boga, lecz w zarazem w żaden sposób nie jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. Najwyraźniej uwidacznia się to opowieści o jego śmierci: Bóg grzebie go w nieoznaczonej mogile. Cała opowieść podkreśla boskość Boga i człowieczeństwo Mojżesza.

Uznaliśmy, że te egzystencjalne dociekania dotyczące natury człowieka i Boga są bardzo podatne, by eksplorować je przy użyciu lalek i trzech lalkarzy. Po drodze nawiązywaliśmy również oczywiście do Becketta, Sartre’a, Yvesa Kleina i wielu artystów komediowych z nurtu stand-up.

Naszą ideą było sprowadzenie Mojżesza na stół w postaci lalki.

Blind Summit Theatre

Dziwnie się mówi o bohaterze „Stołu” bez nazywania go albo dalszego odnoszenia się do niego jako do „lalki” – on się ślizga, tańczy i porusza z płynnością, lekkością i autonomią. Animatorzy są nie tyle ludźmi sterującymi jego członkami, ile zaniepokojonymi rodzicami, obserwującymi spacer uczącego się chodzić dziecka, aby upewnić się, że nie upadnie. Unoszą go. Zupełnie jakby istniał pomiędzy, nie w ich rękach. Zastanawia mnie, czy którykolwiek aktor kiedykolwiek włożył tyle pracy i poświęcenia w swojego Leara albo Tymona Ateńczyka.

Marianne Moore, Postcards from the Fringe: Blind Summit Theatre’s „The Table”

Blind Summit Theatre to innowatorzy lalkarstwa. Grupa stworzona w 1997 roku odkrywa na nowo japońską sztukę Bunraku i prezentuje ją współczesnej publiczności całego świata. Lalkarstwo stanowi dla Blind Summit Theatre jedną z przestrzeni, w których możliwe jest przeżycie wyjątkowego doświadczenia wraz z publicznością. Ich lalki są nowoczesne, a spektakle podejmują współczesne kwestie, które nas dotyczą. Blind Summit Theatre postrzega bowiem lalki jako radykalną część odnowy teatru w naszych czasach.

Blind Summit Theatre prezentuje „The Table”. Spektakl stworzony przez Blind Summit Theatre przy wsparciu Jacksons Lane and Arts Council England, zainspirowany propozycją ośrodka społeczności żydowskiej Londynu (Jewish Community Centre).

współtwórcy – Sarah Calver, Ivan Thorley, Irena Stratieva, Mabel Jones
muzyka – Lemez i Friedel
światła – Richard Howell
konsultant artystyczny – Andrew Dawson
produkcja – Stephanie Hay, Blind Summit Theatre
menedżer techniczy – Fergus Waldron

występują: Nick Barnes, Mark Down, Sean Garratt (obecna obsada)

fot. Lorna Palmer
blindsummit.com