English version

19 kwietnia 2013, godz. 10.00
Teatr Mały, wstęp wolny

20 kwietnia 2013, godz. 9.30
Teatr Mały, wstęp wolny

PORTRET AKTORA
POLSKO-NIEMIECKI PANEL DYSKUSYJNY

Najważniejszy składnik sztuki teatru, a zarazem najtrudniejszy do opisania. Wywołujący największe emocje, a równocześnie niepoddający się obiektywnej ocenie. Kształtowany przez szkoły, manifesty i metody, a jednak wymykający się wszelkim teoriom. Aktor.

Towarzyszący Przeglądowi Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT panel, w którym wezmą udział teoretycy i praktycy z Polski i Niemiec, zostanie poświęcony właśnie aktorowi. Będzie stanowić próbę wielostronnej analizy fenomenu aktorstwa, próbę zredefiniowania tego pojęcia i nakreślenia jego granic w zmieniającym się kontekście estetycznym i społecznym.

Zderzenie ekspertów z obu stron granicy pozwoli na szczegółową analizę różnic i podobieństw pomiędzy aktorami polskimi i niemieckimi. Sztuka aktorska w obu krajach rozwijała się w odmienny sposób, kształtowana przez różne wpływy i inspiracje (tradycja Brechta, metoda Stanisławskiego), otaczana przez odmienne konteksty kulturowe, społeczne i polityczne. Dziś, gdy festiwale stają się forum spotkań artystów z obu stron granicy, coraz częściej polscy reżyserzy pracują na niemieckich, a niemieccy – na polskich scenach; gdy wykonawcy mówiący różnymi językami stają razem na jednej scenie, pojawia się wyjątkowa okazja, by porównać sztukę aktorską obu sąsiadujących krajów. I dowiedzieć się, czego możemy się w tej kwestii nauczyć od siebie nawzajem.

Do udziału w panelu zaproszeno specjalistów z obu stron granicy, którzy w swojej pracy reprezentują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne podejście do kwestii aktorstwa. Wśród gości znaleźli się wybitni przedstawiciele polskiego i niemieckiego środowiska teatralnego i teatrologicznego:

  • Friederike Felbeck – krytyk teatralny, teatrolog, reżyser
  • Ole Georg Graf – dramaturg Staatsschauspiel w Dreźnie
  • Beata Guczalska – krytyk teatralny, dziekan PWST w Krakowie
  • Thomas Irmer – krytyk teatralny, wykładowca, autor filmów dokumentalnych
  • Dorota Jarząbek-Wasyl – krytyk teatralny, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Tadeusz Kornaś – krytyk teatralny, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Florian Malzacher – krytyk teatralny, kurator, dyrektor festiwalu teatralnego Impulse
  • Piotr Olkusz – krytyk teatralny, tłumacz, redaktor pisma „Dialog”, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego
  • Katharina Schmitt – dramatopisarka, reżyser

Opiekunem merytorycznym panelu jest Anna Róża Burzyńska, doktor nauk humanistycznych, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyk teatralny oraz specjalistka w dziedzinie dramatu polskiego i niemieckiego.

Wśród zaprezentowanych referatów znajdą się zarówno wypowiedzi dotyczące fundamentów praktyki aktorskiej i metod pracy z aktorem (sposobów budowania roli, pisania tekstów z myślą o konkretnych aktorach, pracy z zespołami wielojęzycznymi i z aktorami niezawodowymi, kształcenia przyszłych artystów), jak i referaty będące próbą analizy najciekawszych fenomenów, które zaistniały w aktorstwie ostatnich dekad (aktor postgrotowski, figura starego aktora w teatrze najnowszym, wykonawcy jako „eksperci od codzienności”, dramaty bez postaci i spektakle bez roli), a także dotykające problematyki teoretycznego i krytycznego pisania o aktorach (przemiany aktorstwa i społecznej roli aktora po 1989 roku, sposoby portretowania scenicznego „kameleona”).

Panel dyskusyjny zorganizowany w ramach projektu „Pomosty teatru – pomosty kultury. O wzajemnym oddziaływaniu teatru polskiego i niemieckiego”.