English version

Festiwal finansowany przez Miasto Szczecin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

FUNDATOR NAGRODY

dziękujemy za udostępnienie miejsc

PATRONI MEDIALNI