Wersja polska

The Na Chwilę Theatre
Goleniów

April 13th, 2013 – 10.30 p.m.| The Kana Theatre

THE CONVENT – SUBJECT-ORIENTED MEETING
(Konwent – spotkanie tematyczne)

premiere – August 18th, 2012

performed by: Ewa Chmielewska, Paweł Kubicki, Natalia Nikonowicz, Dominik Smaruj

photo –
www.uhuru.gdk.com.pl