Wersja polska

The Polski Theatre

April 13th, 2013 at 7.00 p.m.

SEDINUM, DRUGS & ROCK’N’ROLL
(Sedinum, prochy i rock’n’roll)
by Krzysztof Bizio

director – Adam Opatowicz
set design – Mariusz Napierała
music – Carl Loewe
multimedia projection– Simon Bretherton
director’s assistant – Katarzyna Bieschke

performed by: Maria Bakka, Katarzyna Bieschke, Małgorzata Chryc-Filary, Małgorzata Iwańska, Paweł Adamski, Krzysztof Bauman, Piotr Bumaj, Filip Cembala, Zbigniew Filary, Michał Janicki, Dariusz Majchrzak, Jacek Polaczek, Damian Sienkiewicz, Adam Zych

photo – Włodzimierz Piątek
www.teatrpolski.szczecin.pl