Wersja polska

The W Krzywym Źwierciadle Theatre
Stepnica

April 14th, 2013 – 4.00 p.m. | The Kana Theatre

ROLAND TOPOR GAMES

script based on stories, texts, graphic works and drawings by Roland Topor
director – Michał Krzywaźnia
music – Michał Wojtarowicz

premiere – April 2012

performed by: Kinga Bińkowska, Ewa Borawska, Elżbieta Dziedzic, Jacek Grzelak, Michał Wojtarowicz

photo – Joanna Wojtarowicz
www.wkrzywymzwierciadle.com