Wersja polska

Piwnica przy Krypcie

April 13th, 2013 at 11.00 p.m.

THE KILLER
(Zabójca)
by Alexander Molchanov

translation – Alicja Chybińska
director – Paweł Niczewski
set & costumes design – Wanda Kowalska
music – Maciej Cybulski
video projection – Maciek Mizgalski

performed by: Maciej Cybulski, Maria Dąbrowska, Rafał Hajdukiewicz

photo – Anna Mrozińska
www.zamek.szczecin.pl