Wersja polska

Szczecin Floating Garden. The Festival is financed by City of Szczecin

Ministry of Culture and National Heritage
Funded by the Ministry of Culture and National Heritage

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

FUNDATOR NAGRODY

dziękujemy za udostępnienie miejsc

PATRONI MEDIALNI