English version

Organizatorem Przeglądu jest Miasto Szczecin, które powołało Komisję Artystyczną w składzie:

  • Anna Garlicka – dyrektor festiwalu, członek Komisji Artystycznej
  • Arkadiusz Buszko – członek Komisji Artystycznej
  • Piotr Ratajczak – członek Komisji Artystycznej
  • Jan Turkowski – członek Komisji Artystycznej
  • oraz Krzysztof Bizio – konsultant

 

W zakresie spraw związanych z organizacją przeglądu Komisję Artystyczną wspiera Komitet Organizacyjny w składzie: