English version

GRAND PRIX – Wielka Nagroda Publiczności
(ufundowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Nagrody Jury
(ufundowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Główna Nagroda Jury

Nagroda Promocyjna im. Kazimierza Krzanowskiego

Nagroda im. Zygmunta Duczyńskiego dla Indywidualności Artystycznej Festiwalu

inne nagrody i wyróżnienia Jury

Nagroda Magnolii – Nagroda Miasta Szczecina
(ufundowana ze środków Miasta Szczecina)

Nagroda Dziennikarzy
(ufundowana i przyznawana przez redakcje szczecińskich mediów)