English version

Festiwal finansowany przez Miasto Szczecin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SPONSOR GŁÓWNY

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

PATRONI MEDIALNI

MAŁY KONTRAPUNKT

PATRON MEDIALNY

PARTNERZY