English version
 

Informację o imprezach towarzyszących 50. Przeglądowi Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2015 podamy w marcu 2015 roku.