English version

GRAND PRIX – Wielka Nagroda Publiczności
ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecina. Nagrodzony spektakl otrzyma także tradycyjną statuetkę

Nagrody Jury
ufundowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Główna Nagroda Jury

Nagroda Promocyjna im. Kazimierza Krzanowskiego

Nagroda im. Zygmunta Duczyńskiego dla Indywidualności Artystycznej Festiwalu

Nagrody i wyróżnienia Jury

Nagroda Magnolii – Nagroda Miasta Szczecina

Nagroda Dziennikarzy
ufundowana przez redakcje szczecińskich mediów