English version

Teatr Łaźnia Nowa
Kraków

20 kwietnia 2015, godz. .00
Teatr Współczesny
czas trwania spektaklu: 75 min

KONCERT ŻYCZEŃ

Franz Xavier Kroetz

„Koncert życzeń” może być opowieścią o tym, co doprowadza ludzi do krańcowych decyzji. Może też być lustrem przystawionym naszej codziennej bieganinie, prowokującym do spojrzenia i zadania sobie pytań. O koszty tempa współczesnego życia, o wymuszone zachwianie relacji między pracą a życiem osobistym, o izolację i samotność, o poukładane do najdrobniejszego szczegółu, ale mijające bez sensu, dzień za dniem, życie.

Aneta Kyzioł, Czyim Simem jesteś,
„Polityka” nr 5, 28.01.2015

Koncert życzeń wydaje się czymś unikalnym w polskim teatrze. To propozycja innej tematyki i estetyki niż te nasze mainstreamowe. Yana Ross przestawia zwrotnicę. Trzeba jechać w tę stronę, ku formom hybrydalnym, na pogranicze performansu i minimalizmu, uciekać od scenicznego gadulstwa i aktorskich aktów strzelistych. Choćby na chwilę.

Łukasz Drewniak, Kołonotatnik 33: Lewa strona snu,
www.teatralny.pl

Koncert życzeń […] jest przedsięwzięciem niemal ekstremalnym. […] Patrzę na Koncert życzeń i czuję z Danutą Stenką rzadką bliskość. I wtedy myślę, że właśnie to jest prawdziwe teatralne przekroczenie, medytacja nad ludzką samotnością, jaką mógłby w XXI wieku napisać Samuel Beckett. […] Koncert życzeń jest wydarzeniem, a Danuta Stenka chyba jedyną dzisiaj polską aktorką zdolną zbudować taką rolę.

Jacek Wakar, Funny Games,
„Kultura – Dziennik Gazeta Prawna” 2014, nr 241

przekład – Danuta Żmij-Zielińska
reżyseria – Yana Ross
dramaturgia – Aśka Grochulska
muzyka – Aśka Grochulska, Tomasz Wyszomirski
scenografia – Simona Biekšaite
reżyseria światła – Mats Öhlin
kurator projektu – Marcin Zawada
głos prowadzącego audycję radiową – Wojciech Mann

premiera – 9 stycznia 2015

występuje: Danuta Stenka

Produkcja: Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie / TR Warszawa / Festiwal Boska Komedia

fot. Klaudyna Schubert
www.laznianowa.pl

www.trwarszawa.pl