English version

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

24 kwietnia 2015, godz. .00
Teatr ...
czas trwania spektaklu: 90 min

OBWÓD GŁOWY

Zbigniew Brzoza, Wojtek Zrałek-Kossakowski

Obwód głowy to niezwykle interesujący, a zarazem pełen urody dokument teatralny, w którym reżyser posiłkuje się filmem. A że wie, jak się robi filmy, oba światy – filmowy (różne estetyki) i teatralny się przenikają. [...] Brzoza używa nowych technologii świadomie, a nie po to, by się popisać. Siłą tego przedstawienia jest aktorstwo. Aktorzy widać zaufali reżyserowi, który konsekwentnie przeprowadził ich przez meandry historii, dbając, by cieniowali emocje, by cyzelowali psychologię postaci i unikali grubej kreski, stereotypów oraz schematów.

Stefan Drajewski, Podwójnie osieroceni,
„Polska Głos Wielkopolski online” 27.10.2014

Twórcy spektaklu przypominają, że są rzeczy, o których zapomnieć nie wolno. I że tym historiom należy się po latach nowa perspektywa: wykraczająca poza narodowościowe podziały, opowiedziana z perspektywy pojedynczego skrzywdzonego człowieka

Marta Kaźmierska, „Obwód głowy” – między bezradnością a nadzieją,
„Gazeta Wyborcza Poznań online” 27.10.2014

na podstawie reportażu Włodzimierza Nowaka „Obwód głowy” z wykorzystaniem fragmentów książki „Szkoła janczarów. Listy do niemieckiego przyjaciela Alojzego Twardeckiego” oraz materiałów prasowych i archiwalnych

reżyseria teatralna, wideo – Zbigniew Brzoza
dramaturgia – Wojtek Zrałek-Kossakowski
tłumaczenia, konsultacje, trening językowy – Iwona Nowacka
scenografia, kostiumy – Justyna Elminowska
reżyseria świateł, zdjęcia, realizacja projekcji wideo – Prot Jarnuszkiewicz
muzyka – Jacek Grudzień
opracowanie muzyczne i dźwiękowe – Jacek Grudzień
mapping – Jacek Chmaj

premiera – 24 października 2014

występują: Dorota Abbe, Małgorzata Łodej-Stachowiak, Daniela Popławska, Julia Rybakowska, Janusz Grenda, Nikodem Kasprowicz, Aleksander Machalica, Szymon Mysłakowski, Tomasz Nosinski

fot. Jakub Wittchen
www.teatrnowy.pl