English version

sesja naukowa: 21–22 kwietnia 2015
godz. 10.00–14.00
Teatr Mały, wstęp wolny
panel praktyków: 20–22 kwietnia 2014
godziny wieczorne
Brama Jazz Cafe, wstęp wolny

ŚWIĘTO CZY KONIECZNOŚĆ?
Festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski

Jest oczywistością, że festiwale teatralne już wiele lat temu stały się nieusuwalnym elementem życia teatralnego i kulturalnego Polski. Po przełomowym roku 1989 ich liczba, rola i pozycja wzrosły, a jednocześnie w ich geografii, charakterze, kształcie organizacyjnym i artystycznym zaszły liczne i złożone zmiany. Niektóre festiwale istniejące w okresie PRL-u zniknęły, inne przetrwały za cenę radykalnej zmiany formuły, jeszcze inne zachowały ją, dostosowując się (mniej lub bardziej skutecznie) do zmienionych warunków i kontekstu. Pojawiły się też oczywiście nowe, wśród których co najmniej kilka (m.in. Kontakt, Dialog. Malta, Boska Komedia) zyskały rangę wydarzeń zaliczanych do najważniejszych na kulturalnej mapie kraju i nie tylko. Jubileusz jednego z liczących się festiwali teatralnych – szczecińskiego Kontrapunktu wydaje się znakomitą okazją, by poddać refleksji i dyskusji różnorodne aspekty tej grupy zjawisk i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski.

Konferencja „Święto czy konieczność? Festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski” będzie się składać z dwóch rodzajów sesji: naukowych oraz paneli praktyków. Podczas tych pierwszych specjalnie zaproszeni eksperci oraz badacze zaprezentują wystąpienia poświęcone wybranym aspektom tytułowego zagadnienia. Drugim elementem konferencji będą trzy panele praktyczno-eksperckie z udziałem organizatorów festiwali.

Dariusz Kosiński