English version

GRAND PRIX, czyli WIELKA NAGRODA PUBLICZNOŚCI

ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecina
nagrodzony spektakl otrzyma również tradycyjną statuetkę

NAGRODY JURY
ufundowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Główna Nagroda Jury

Nagroda Promocyjna im. Kazimierza Krzanowskiego

Nagroda im. Zygmunta Duczyńskiego dla Indywidualności Artystycznej Festiwalu

Nagrody i wyróżnienia Jury

Nagroda Magnolii – Nagroda Miasta Szczecina