English version

20–21 kwietnia 2016, godz. 10.00–14.00
Teatr Mały, wstęp wolny

„NOWY” TEATR NIE(PO)ROZUMIENIA

„Nowy teatr” określa wiele połączonych ze sobą elementów: złożoność i odmienność materiału wyjściowego, odrzucenie służebności wobec literatury (także swoboda w korzystaniu z dzieł klasycznych), istotna rola dramaturga, odmienny od tradycyjnego typ kompozycji działań scenicznych, nowe aktorstwo odchodzące daleko od tradycyjnego postaciowania, wieloperspektywiczność, a przede wszystkim – swoboda w wykorzystywaniu różnorodnych języków teatralnych, muzycznych, wizualnych, medialnych. Próbuje się tę wielokształtną całość ujmować w określenia typu „teatr postmodernistyczny” czy nawet performatywny, ale te akademickie formułki więcej fałszują, niż wyjaśniają.

Tymczasem jednym z najczęściej pojawiających się (obok politycznych i obyczajowych) zarzutów pod adresem „nowego teatru” jest oskarżenie o niezrozumiałość, o posługiwanie się językiem enigmatycznym, pojmowanym jedynie przez garstkę akademickich „teoretyków”, którzy obudowują przedstawienia uczonymi komentarzami, podczas gdy „normalny” widz niczego nie rozumie. Nawet jeśli te oskarżenia wynikają niekiedy z uprzedzeń i niechęci, to warto zmierzyć się z nimi i spróbować otworzyć nowy teatr także przed nieufnymi, ale zaciekawionymi widzami.

Z tych właśnie względów na część konferencyjną festiwalu KONTRAPUNKT zapraszamy uznanych twórców reprezentujących różne nurty „nowego teatru” czy różne odmiany teatralnego eksperymentu. Chcemy zmierzyć się z takimi elementami nowego języka, jak praca dramaturga, stosunek do literatury, nowe strategie kompozycji scenicznej, funkcje i sposób pracy aktorów, wielotworzywowość (w tym użycie multimediów).

Udział w dyskusjach zapowiedzieli prof. Ewa Czaplińska (UAM), Bartosz Frąckowiak (Teatr Polski w Bydgoszczy), dr Łucja Iwanczewska (UJ), Maciej Nowak (Teatr Polski w Poznaniu), dr Piotr Olkusz (UŁ) i Paweł Sztarbowski (Teatr Powszechny w Warszawie).

Dariusz Kosiński

Koncepcja i opieka merytoryczna – prof. Dariusz Kosiński