Wersja polska

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
Warsaw

April 20th, 2016 – 4.00 p.m. and 7.30 p.m.
Teatr Kana
duration: 75 min

AKTORZY ŻYDOWSCY
(Jewish actors)

by Michał Buszewicz

Akorzy Teatru Żydowskiego w Warszawie mierzą się z krążącymi wokół ich teatru stereotypami. Zakuci w klisze odgrywanych przez dziesięciolecia postaci, fabuł, konwencji starają się wyrwać z nich, mówiąc wreszcie własnym głosem. Deklarują korzystanie z konwencji mocumentu: gatunku udającego dokument, podszytego fikcją. Być może to właśnie pomaga im uzyskać wrażenie autentyczności postaci, pozwala powiedzieć o wiele więcej o wstydzie, jak również o dumie.

directora – Anna Smolar
script and dramaturgy – Michał Buszewicz
stage and costume designer – Anna Met
live music – Dominika Korzeniecka
director’s assistant – Paulina Lombarowicz
premiere – May 29th, 2015

performed by: Ryszard Kluge, Mariola Kuźnik, Joanna Rzączyńska, Izabella Rzeszowska, Małgorzata Trybalska, Jerzy Walczak

photo by Magda Hueckel
www.teatr-zydowski.art.pl