English version

Festiwal przygotowuje Komisja Artystyczna w składzie:

  • Anna Garlicka – dyrektor festiwalu, członek Komisji Artystycznej
  • Arkadiusz Buszko – członek Komisji Artystycznej
  • Piotr Ratajczak – członek Komisji Artystycznej
  • Janusz Turkowski – członek Komisji Artystycznej
  • Krzysztof Bizio – konsultant

 

W zakresie spraw związanych z organizacją przeglądu Komisję Artystyczną wspiera Komitet Organizacyjny w składzie: