Od kilku lat w ramach Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT odbywa się cykl prezentacji teatrów offowych.
Do tej pory program obejmował głównie działania artystyczne realizowane w ramach ZOT-u (Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej – nieformalnego zrzeszenia grup teatralnych działających w województwie zachodniopomorskim).
W ubiegłym roku idea OFFensywy rozszerzyła się na kraj: ZOT stał się inspiracją dla stworzenia Ogólnopolskiej OFFensywy Teatralnej (OOT), która jest próbą nie tylko zbudowania sieci, lecz także opisania i zdiagnozowania zjawiska, które od lat nie jest w zadawalający sposób obecne w świadomości ludzi teatru, a które obejmuje kilka pokoleń i kilkuset różnorodnych twórców, grup i projektów artystycznych (próbę takiej diagnozy podejmuje w kilku kolejnych numerach czasopismo „nietak!t”).
W 2017 roku – z inicjatywy Ośrodka Teatralnego Kana i ZOT-u – na festiwalu KONTRAPUNKT pojawi się z jednej strony przegląd spektakli reprezentujących młody ruch offowy (będzie można zobaczyć, co młodzi twórcy mają obecnie do powiedzenia i jakim posługują się językiem), z drugiej zaś odbędzie się cykl paneli, spotkań i warsztatów oraz promocja trzech numerów czasopisma „nietak!t”.

PROGRAM

22 kwietnia 2017 | sobota

12.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
(Bez)sens sieciowania, czyli czy naprawdę jesteśmy sobie potrzebni? (panel dyskusyjny)

14.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
Teatralny znak jakości (spotkanie z Adamem Ziajskim)

15.00 | Teatr Kana
Ghost Dance | Teatr Brama

16.30 | Teatr Mały
FreeDooM | Teatr Abanoia

18.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
Short ZOT, czyli czym właściwie się zajmujemy? (spotkanie performatywne)

20.00 | Teatr Kana
kamica79 | Marta Grygier

23 kwietnia 2017 | niedziela

12.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
Po pierwsze: poziom! O kondycji artystycznej polskiego offu (dyskusja)

14.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
Promocja „nietak!tu” – czyli jakiego pisma potrzebujemy?

15.00 | Teatr Kana
Mijanie | Teatr Tańca Ego Vu

21.00 | Teatr Kana
BUM | Teatr Realistyczny

24 kwietnia 2017 | poniedziałek

15.30 | Teatr Kana
Triodram | Hubert Kożuchowski, Dominik Smaruj, Davit Baroyan

27 kwietnia 2017 | czwartek

11.00 | Piwnica Kany | wstęp wolny (obowiązują zapisy)
Dyskusje performatywne | Forum Teatrologów, warsztaty krytycznego odbioru teatru

17.00 | Teatr Kana
To Face | Teatr Krzyk

19.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
Long Table | Forum Teatrologów, alternatywny model samomoderującej się dyskusji

28 kwietnia 2017 | piątek

11.00 | Piwnica Kany | wstęp wolny (obowiązują zapisy)
Dyskusje performatywne | Forum Teatrologów, warsztaty krytycznego odbioru teatru

18.00 | Teatr Kana
Projekt: Ojciec | Teatr Kana