Organizatorem 52 Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2017 jest Dom Kultury 13 Muz

Festiwal finansowany przez Miasto Szczecin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sponsorzy