English version

20–21 kwietnia 2016, godz. 10.00–14.00
Teatr Mały, wstęp wolny

„NOWY” TEATR NIE(PO)ROZUMIENIA

„Nowy teatr” określa wiele połączonych ze sobą elementów: złożoność i odmienność materiału wyjściowego, odrzucenie służebności wobec literatury (także swoboda w korzystaniu z dzieł klasycznych), istotna rola dramaturga, odmienny od tradycyjnego typ kompozycji działań scenicznych, nowe aktorstwo odchodzące daleko od tradycyjnego postaciowania, wieloperspektywiczność, a przede wszystkim – swoboda w wykorzystywaniu różnorodnych języków teatralnych, muzycznych, wizualnych, medialnych. Próbuje się tę wielokształtną całość ujmować w określenia typu „teatr postmodernistyczny” czy nawet performatywny, ale te akademickie formułki więcej fałszują, niż wyjaśniają.

Tymczasem jednym z najczęściej pojawiających się (obok politycznych i obyczajowych) zarzutów pod adresem „nowego teatru” jest oskarżenie o niezrozumiałość, o posługiwanie się językiem enigmatycznym, pojmowanym jedynie przez garstkę akademickich „teoretyków”, którzy obudowują przedstawienia uczonymi komentarzami, podczas gdy „normalny” widz niczego nie rozumie. Nawet jeśli te oskarżenia wynikają niekiedy z uprzedzeń i niechęci, to warto zmierzyć się z nimi i spróbować otworzyć nowy teatr także przed nieufnymi, ale zaciekawionymi widzami.

Z tych właśnie względów na część konferencyjną festiwalu KONTRAPUNKT zapraszamy uznanych twórców reprezentujących różne nurty „nowego teatru” czy różne odmiany teatralnego eksperymentu. Chcemy zmierzyć się z takimi elementami nowego języka, jak praca dramaturga, stosunek do literatury, nowe strategie kompozycji scenicznej, funkcje i sposób pracy aktorów, wielotworzywowość (w tym użycie multimediów).

Udział w dyskusjach zapowiedzieli: prof. Ewa Guderian-Czaplińska (UAM), Bartosz Frąckowiak (Teatr Polski w Bydgoszczy), Maciej Nowak (Teatr Polski w Poznaniu), dr Piotr Olkusz (UŁ) i dr Paweł Sztarbowski (Teatr Powszechny w Warszawie).

Dariusz Kosiński

Koncepcja i opieka merytoryczna – prof. Dariusz Kosiński

PROGRAM

20 kwietnia
panel dyskusyjny i promocja publikacji
10.00–10.30 – prof. Dariusz Kosiński (otwarcie panelu, promocja publikacji)
10.30–12.00 – dr Paweł Sztarbowski (prezentacja)
12.30–14.00 – Bartosz Frąckowiak (prezentacja)

21 kwietnia
panel dyskusyjny
10.00–10.30 – prof. Dariusz Kosiński (otwarcie panelu)
10.30–12.00 – Maciej Nowak (spotkanie)
12.30–14.30 – dyskusja panelowa z udziałem prof. Ewy Guderian-Czaplińskiej, Macieja Nowaka i dr. Piotra Olkusza