Formularz zgłoszeniowy

Nazwa i adres teatru (wraz z podaniem formy działalności)

Dyrektor (imię i nazwisko oraz dokładna nazwa stanowiska. Jeśli do podpisania umowy wymagana jest większa reprezentacja prosimy o podanie danych dodatkowej osoby)

tel, fax, e-mail
a) do sekretariatu,
b) do osoby odpowiedzialnej za przyjazd zespołu artystycznego,
c) do osoby odpowiedzialnej za przyjazd zespołu technicznego),
wraz z podaniem imion i nazwisk wskazanych osób

Tytuł sztuki

Autor/ Reżyseria/ Scenografia/ Muzyka

Liczba osób przyjeżdżających z podziałem na:
a) obsadę z wyszczególnieniem ról,
b) zespół techniczny niezbędny do obsługi przedstawienia,
wraz z informacją czy przyjeżdżają osoby do obsługi światła, nagłośnienia i projekcji w czasie przedstawienia)?

Czas trwania (spektaklu)

Czas trwania
a) montażu (wraz z podaniem długości próby),
b) demontażu

Warunki techniczne sceny - szerokość pola x wysokość x głębokość (wraz z podaniem minimalnego rozmiaru okna scenicznego)

Oświetlenie i inne potrzeby (czy są stosowane światła inteligentne, jeśli tak to jakiego typu, proszę podać ilość obwodów do oświetlenia)

Scena scena z podwyższonym, klasycznym prosceniumscena na poziomie "0" z widownią (amfiteatralnie)

Proszę opisać wymagania, np. czy wymagane są ruchome sztankiety?, czy jest potrzeba wkręcania się w podłogę?, rozmiar, waga największego elementu dekoracji, który ma być wstawiany na scenę, czy jest wymagana projekcja, jeśli tak jaka (Ilość i moc projektorów), inne wymagania?

Inne, nietypowe wymagania (lejąca się woda, rozsypanie ziemi, instalacja basenu, itp.)?

Maksymalna liczba widzów na 1 spektaklu

Data premiery

Koszty dwóch prezentacji (jednego dnia), w tym wyszczególnione koszty podróży i transportu wszystkich osób przyjeżdżających

UWAGA! Przegląd nie zapewnia laptopów, komputerów z konkretnymi programami, itp. Wraz z formularzem prosimy przesłać: link do spektaklu, materiały reklamowe: programy, zdjęcia podpisane i opisane, dla potrzeb prasy zdjęcia w wersji elektronicznej (jpg) z podanym imieniem i nazwiskiem autora zdjęć. Jeśli zakres informacji jest zbyt obszerny do formularza zgłoszeniowego mogą Państwo dołączyć standardowy rider techniczny.