Idea 2018

Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT to jeden z najstarszych i największych polskich festiwali teatralnych. Niezmiennie, od ponad pół wieku, jego sednem jest nurt konkursowy, czyli prezentacja tego, co na teatralnych scenach ważne i wartościowe. To swoisty barometr kondycji współczesnego teatru, a do tego emocjonująca rywalizacja. Grand Prix Przeglądu przyznaje w głosowaniu publiczność, spektakle nurtu konkursowego ocenia także profesjonalne jury.

KONTRAPUNKT to − wbrew pełnej nazwie (Przegląd Teatrów Małych Form) − nie tylko sztuka teatru. To interdyscyplinarny festiwal, na którego tygodniowy program składa się kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych. To kolejne, pozakonkursowe prezentacje spektakli oraz szeroki nurt OFF KONTRAPUNKT, dedykowany teatrowi niezależnemu.

To także rozmaite wydarzenia towarzyszące: barwny korowód, koncerty, wystawy, spotkania, dyskusje oraz warsztaty.
Czas KONTRAPUNKTU to dla Szczecina święto sztuki. Festiwal eksploruje miasto, objawia się nie tylko w miejscach dedykowanych teatrowi, ale też w nieoczywistych dla sztuki przestrzeniach.

Hasłem tegorocznego wydania festiwalu będzie kolejna, po ubiegłorocznym pytaniu „Kto Ty
jesteś?”, fraza popularnego wiersza Władysława Bełzy – JAKI ZNAK TWÓJ?
Na ile opowiedzenie się za jakąś racją, ideologią, poglądami determinuje nasze działanie?
Czy jedno spojrzenie na szyld powoduje, że ulegamy stereotypom?
Dlaczego ujawnienie swoich poglądów politycznych, religijnych czy obyczajowych
przypisuje nas do jednej grupy, a z drugiej wyklucza?
Czy możliwy jest dialog między ludźmi na co dzień stojącymi po przeciwnych stronach
barykady?
Czy w takiej sytuacji możemy się czegoś nowego dowiedzieć?
A może rozmawiamy tylko po to, żeby się w swoich poglądach utwierdzić?
Co powoduje, że jeden znak jest „obciachowy”, a drugi „cool”?
Czy po ujawnieniu naszego „znaku” jest jeszcze o czym mówić?
Czy może wszystko jest już jasne?

Paweł Niczewski