Idea 2020

Zaplanowany na maj 2020 roku, jubileuszowy 55. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt z powodu pandemii został odroczony. Intensywne prace nad niemal już gotowym programem zostały przerwane. Obecna sytuacja epidemiczna i wciąż obowiązujące obostrzenia sanitarne nie pozwalają na jego zrealizowanie w pełnej formule – nurt konkursowy, OFF Kontrapunkt, wydarzenia towarzyszące. Pełnowymiarowy Festiwal Kontrapunkt odbędzie się dopiero wiosną 2021 roku.

Organizatorzy, kierowani tęsknotą, niecierpliwością i przede wszystkim magią i siłą teatru, postanowili jednak zaakcentować święto teatru znacznie wcześniej. Wrześniowe wydarzenie Kontrapunktu zostało pomyślane jako Prolog do kolejnej, przyszłorocznej edycji. Wszystko w kameralnej i przede wszystkim bezpiecznej formule.

Zgodnie z zapowiadanym rytmem tematycznym, mottem także tego wydarzenia będzie PRAWDA czyli pierwsze z transcendentaliów platońskich. Trzy najbliższe edycje Kontrapunktu opierać się będą na wartościach, które pozwalają przekraczać, wykraczać poza, przewyższać, budzić dyskusję, potrzebę zadawania pytań, a wreszcie poddawać krytyce i deklarować poglądy. Właśnie naczelne i najbardziej doskonale, według Platona idee: Prawda/Dobro/Piękno stały się podstawą myśli humanistycznej na wiele stuleci. Dziś, w tym trudnym dla każdego okresie, zyskują jeszcze dosadniej na sile i aktualności.