Idea

56. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT odbędzie się w Szczecinie między 21 a 29 kwietnia 2022 roku.

Siłą odbywającego się od 1966 roku w Szczecinie Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT jest wypadkowa ponad półwiecznej tradycji oraz odwaga i świeżość współczesnych twórców – organizatorów oraz artystów uczestniczących w festiwalu. Nie traci na aktualności dodana przed blisko trzema dekadami nazwa KONTRAPUNKT.

Szukający znaczenia tego słowa szybko natrafi na termin muzyczny, który określa kompozytorską technikę polegającą na prowadzeniu kilku niezależnych linii melodycznych zgodnie z określonymi zasadami harmonii i rytmu. Jest także konotacja literacka – powieść „Kontrapunkt” Aldousa Huxleya, gdzie jedna z postaci mówi: „istotą nowego sposobu patrzenia jest różnorodność. Różnorodność oczu i rozmaitość oglądanych widoków. Każdy ze swego punktu widzenia dostrzega inną postać zjawiska – odmienny pokład rzeczywistości”.

Oba przykłady, co prawda metaforycznie, ale wyczerpująco określają idee oraz charakter KONTRAPUNKTU jako unikalnego przedsięwzięcia artystycznego, jednego z największych i najstarszych w Polsce festiwali teatralnych. Tu ważne jest zderzenie, czyli kreatywna konfrontacja na wielu poziomach, przy udziale wielu aspektów w rozmaitych przestrzeniach.

Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT to wbrew nazwie interdyscyplinarny festiwal sztuki. To rozmaite artystyczne stylistyki, ale też zderzenie kultur, gdyż to wydarzenie ma charakter międzynarodowy. W nurcie konkursowym o prestiżowe nagrody rywalizują zespoły zawodowych teatrów repertuarowych oraz niezależnych, offowych. Całości towarzyszą KONTRAteksty, czyli obszerny, interdyscyplinarny program towarzyszący, Tutaj obok kolejnych propozycji teatralnych obecne są muzyka, literatura, film, sztuki wizualne oraz performance. Do tego zestawienia śmiało można dołączyć także, wyniesioną do rangi sztuki, ideę Spotkania, która spaja wszelkie… kontrapunkty. Od wielu lat festiwalowi towarzyszą działania KONTRABANDY, czyli zespołu młodych adeptów sztuki, wspomagających przedsięwzięcie na polu organizacyjnych, ale też artystycznym (rozmaite akcje uliczne).