Informacja o programie

Program 54. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT zostanie zaprezentowany w marcu 2019 roku podczas konferencji prasowej.

54. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT odbędzie się między 6 a 13 maja 2019 (z prologiem 29 kwietnia 2019 roku).