Jury

JOANNA KLASS – niezależna kuratorka i producentka kreatywna sztuk performatywnych w Polsce i na arenie międzynarodowej. To z jej inicjatywy szczeciński Teatr Kana odbył swoje pierwsze tournée do Stanów Zjednoczonych, gdzie „Moskwa Pietuszki” została okrzyknięta jednym z najważniejszych spektakli teatralnych w Los Angeles w sezonie 1996/1997. W roku 2008–2009 pełniła funkcję dyrektora wykonawczego Roku Grotowskiego. W latach 2009–2019 pracowała jako kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Adama Mickiewicza. Była kuratorką przeglądów polskiego teatru m.in. w Moskwie w 2011, Chile w 2012, Paris D’Automne w 2016 oraz polskiej dramaturgii (Nowy Jork 2013, Dublin 2014, Londyn 2015, Los Angeles 2015, Wilno 2016). Jest współredaktorką anglojęzycznej antologii najnowszej polskiej dramaturgii „(A)pollonia”(Seagull 2014) .Od 2012 roku współprowadzi organizację pozarządową Fundacja Warsaw Bauhaus, której celem jest stymulowanie swobodnej kreacji artystycznej na przecięciu sztuk performatywnych i wizualnych. W latach 2013–2015 wyprodukowała festiwal sztuk performatywnych „WarSoVie”, gdzie Warszawa oraz potencjał performatywny jej przestrzeni publicznych były obiektem wydarzeń wspólnotowych i artystycznych, dostępnych za darmo dla różnych grup mieszkańców Warszawy. W latach 2012–2022 prowadziła niezależną przestrzeń artystyczną Curie City. Stała się ona oazą eksperymentalnych działań interdyscyplinarnych dla uznanych artystów i młodzieży akademickiej studiującej na warszawskich uczelniach artystycznych. Najnowszy projekt to przyszłe Muzeum Utopii i A(na)rchitektury w Spichlerzu Waltera Gropiusa w Jankowie koło Drawska Pomorskiego.

ALEKSANDRA ŁUKASZEWICZ – doktor habilitowana w dziedzinie nauk o kulturze, doktor filozofii, zajmuje się filozofią sztuki i kultury oraz estetyką filozoficzną. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Zdobywczyni licznych grantów i nagród, w tym nagrody im. Stefana Morawskiego za pracę doktorską Epistemologiczna rola obrazu footograficznego (2012) i stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na badania nad filozofią sztuki kultury i estetyki na Temple University w Filadelfii (2017, USA) u profesora Josepha Margolisa. Koordynatorka międzynarodowych konsorcjów realizujących projekty badawcze w perspektywie transkulturowej w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 (Marie Skłodowska-Curie Actions), poświęcone komunikacji wizualnej i wizualnej alfabetyzacji oraz sztuce i edukacji artystycznej: TICASS i TPAAE. Równolegle prowadzi badania w obszarze posthumanizmu i transhumanizmu, poddając rozważaniom kategorię osoby w perspektywie możliwych różnych form ucieleśnienia. Efektem badań jest m.in. książka Are Cyborg Persons? An Account on Futurist Ethics, wydana przez Palgrave Macmillan w 2021 roku. Pasjonatka sztuk performatywnych, fotografii i poezji. Miłośniczka Afryki Wschodniej.

TAMARA TRUNOWA – reżyserka teatralna, z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy teatralnej. Poza reżyserią ma doświadczenia związane także z pełnieniem funkcji dyrektorki artystycznej, aktorstwem, pisaniem scenariuszy, projektowaniem scenografii i kostiumów oraz opracowywaniem koncepcji muzyki do spektakli. Pracowała m.in. w kijowskim Akademickim Teatrze Dramatu i Komedii. Twórczyni ponad 30 przedstawień, w tym sztuk dramatycznych, oper oraz spektakli teatru dokumentalnego. Współzałożycielka demokratycznej przestrzeni edukacyjnej Maibitni.