Kontrapunkt 2019 werdykt

Jury 54. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2019 w składzie:
– Dorota Buchwald,
– Arkadiusz Buszko,
– Michał Nogaś
postanowiło nie wybrać przewodniczącego. Postanowiło też nie przyznać nagrody głównej żadnemu ze spektakli, uznając, że prawo to przynależy zaangażowanej, ambitnej i pełnej wiary w teatr publiczności.

Jury, doceniając wysoki poziom zaprezentowanych przedstawień i wyjątkowo trafną ich selekcję, zgodną z mottem festiwalu „Coś jej winien?”, zdecydowało się docenić i nagrodzić kreacje aktorskie, indywidualności twórcze i koncepty. Z uwagi na dużą liczbę tych zjawisk postanowiło przyznać:

 • cztery wyróżnienia, przy czym:
  • dwa przedstawicielom nurtu pozakonkursowego:
   • wyróżnienie, w wysokości 1000 zł, dla duetu aktorskiego: Michał Przybyła i Dominik Więcek, w spektaklu „Bromance” Sceny Roboczej w Poznaniu,
   • wyróżnienie, w wysokości 1000 zł, dla Magdaleny Drab za spektakl „Curko moja, ogłoś to. Rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk”;
  • oraz dwa wyróżnienia, po 1000 zł każde, dla:
   • Anny Pijanowskiej za rolę Lucy w „Hańbie” Teatru Ludowego w Krakowie,
   • Patrycji Soliman za rolę Shirin Shizari w „Irańskiej konferencji” Domu Artystycznego WEDA w Warszawie.

Jury zdecydowało się przyznać dwie równorzędne Nagrody im. Kazimierza Krzanowskiego za indywidualność artystyczną – po 3000 zł każda. Otrzymują je:

 • Artem Manuilov, za rolę w spektaklu „Jak ocalić świat na małej scenie” Teatru Powszechnego w Warszawie;
 • Valentijn Dhaenens, twórcy i reżyser spektaklu „SmallWaR” SKaGeN, Richard Jordan Production & Theater Royal Plymouth.

Nagrodę Rady Miasta Szczecin, w wysokości 5000 zł, za styl rozmowy o najważniejszych problemach współczesnego świata zaprezentowany w „Irańskiej konferencji” Domu Artystycznego WEDA w Warszawie otrzymuje Iwan Wyrypajew.

Nagrodę Główną Jury, w wysokości 7000 zł, za wnikliwą, krytyczną, konsekwentną lekturę polskich dramatów romantycznych oraz ich atrakcyjną formę sceniczną, co udowodnił po raz kolejny w „Śnie srebrnym Salomei” CENTRALI oraz STUDIO teatrugalerii w Warszawie, otrzymuje Michał Zadara.