Kontrapuntkujemy razem

Choć do 53. Kontrapunktu jeszcze wiele miesięcy, to prace nad organizacją festiwalu trwają cały rok. Zapraszamy do jego współtworzenia – czekamy na Wasze pomysły, opinie, sugestie.

Przynajmniej raz w miesiącu spotykamy się w ramach tzw. poniedziałków informacyjnych. W spotkaniach biorą udział wszyscy zaangażowani w produkcję Przeglądu – członkowie Rady artystycznej, realizatorzy, partnerzy oraz przyjaciele.

Informacji o terminach spotkań szukajcie na łamach serwisu internetowego oraz w mediach
społecznościowych Kontrapunktu. Najbliższe Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2018 roku o godzinie 17.30 w Domu Kultury 13 Muz.