Ludzie przeglądu-2018

Dyrektor Przeglądu
Marek Sztark

Sekretariat Przeglądu
Agata Lewandowska

Rada Artystyczna
Paweł Niczewski – przewodniczący Rady Artystycznej
Arkadiusz Buszko – członek Rady Artystycznej
Maciej Litkowski – członek Rady Artystycznej
Dagmara Gumkowska – członek Rady Artystycznej
Maria Marcinkiewicz-Górna – członek Rady Artystycznej
Paulina Neukampf – członek Rady Artystycznej

OFF Kontrapunkt
Dariusz Mikuła oraz zespół Teatru Kana w Szczecinie

Dyrektor Domu Kultury 13 Muz
Waldemar Kulpa

Zastępca Dyrektor Domu Kultury 13 Muz
Maja Olendzka

Rzecznik prasowy, promocja
Daniel Źródlewski

Autor identyfikacji wizualnej 53 edycji – 2018
Piotr Depta-Kleśta

Mały Kontrapunkt, edukacja
Paulina Ratajczak

Wolontariat organizacyjny
Agata Grzybowska

Wolontariat artystyczny – KONTARBANDA
Maria Sztark

Wolontariat senioralny
Krzysztof Kuźnicki

Technika
Łukasz Kowalski

Strona www
Jan Karpierz

Mobilny Instytut Kultury
Monika Petryczko, Stowarzyszenie Miastoholizm