Ludzie przeglądu-2019

Dyrektor Przeglądu:
Marek Sztark

Zespół programowy:
Dagmara Gumkowska
Paweł Niczewski (przewodniczący)
Maciej Litkowski
Marek Sztark

Dyrektor Domu Kultury 13 Muz:
Waldemar Kulpa
Z-ca Dyrektora DK 13 Muz:
Maja Olendzka

Sekretariat Przeglądu:
Agata Lewandowska
Współpraca:
Marta Mizgalska

Produkcja, rzecznik prasowy:
Daniel Źródlewski

OFF Kontrapunkt:
Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, Dariusz Mikuła oraz zespół Teatru Kana w Szczecinie

Wyspa KONTRAPUNKT Świnoujście:
Andrzej Pawełczyk oraz zespół Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu

Technika:
Łukasz Kowalski, Jakub Henke

Wolontariat organizacyjny oraz KONTRABANDA:
Maria Sztark

Wolontariat senioralny:
Krzysztof Kuźnicki oraz członkowie Stowarzyszenia KAMERA

Autor identyfikacji wizualnej:
Dawid Czajkowski

Dokumentacja fotograficzna:
Piotr Nykowski, Michał Wojnarowicz

Projekty graficzne:
Janusz Poślednik

Korekta językowa:
Ewa Kwidzyńska

Serwis internetowy:
Jan Karpierz