Ludzie przeglądu

Dyrektor Przeglądu:
Marek Sztark

Zespół programowy:
Dagmara Gumkowska
Paula Rudź (przedstawicielka Zachodniopomorskiej Ofensywy Teatralnej)
Paweł Niczewski (przewodniczący)
Maciej Litkowski
Marek Sztark

Dyrektor Domu Kultury „13 Muz”:
Waldemar Kulpa

Z-ca Dyrektora Domu Kultury „13 Muz”:
Maja Olendzka

Księgowość:
Aneta Bonarska,
Alicja Kozub

Produkcja, promocja, rzecznik prasowy:
Daniel Źródlewski
Dyrektor Ośrodka Teatralnego Kana:
Dariusz Mikuła

Technika:
Łukasz Kowalski,
Jakub Henke

Wolontariat organizacyjny oraz KONTRABANDA:
Maria Sztark

Wolontariat senioralny:
Krzysztof Kuźnicki oraz członkowie Stowarzyszenia KAMERA

Autor identyfikacji wizualnej:
Aleksandra ZIętala

Projekty graficzne:
Janusz Poślednik

Serwis internetowy:
Jan Karpierz