Motto 54. KONTRAPUNKTU

COŚ JEJ WINIEN?

Za hasło tegorocznej edycji festiwalu KONTRAPUNKT przyjęliśmy niejednoznaczne pytanie: „Coś jej winien?” – to ostatnie zawołanie, jakie pojawia się w „Katechizmie polskiego dziecka” Władysława Bełzy.

Do refleksji nad tym pytaniem skłoniły nas trzy wielkie rocznice, które obchodziliśmy w zeszłym roku: stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety, a także rocznica Marca ‘68.

Te trzy tematy w olbrzymim stopniu definiowały teatralną twórczość w Polsce w sezonie 2018/19. Chcemy jednak także zachęcić Widzów do wyjęcia tego cytatu z kontekstu stricte patriotycznego, do podjęcia kierunków myślenia o pojęciach powinności i winy w relacjach społecznych i kulturowych.

Pytanie „Coś jej winien?” staje się tej wiosny dla nas także próbą opowiedzenia o relacjach tych między matką i synem, kobietą i mężczyzną, a także w obliczu − jak się wydaje − nieuchronnie zbliżającej się katastrofy: między człowiekiem i Matka Ziemią.

Zespół programowy 54. PTMF KONTRAPUNKT 2019
– Dagmara Gumkowska
– Maciej Litkowski
– Paweł Niczewski (przewodniczący)
– Marek Sztark