OFF Kontrapunktu 2018 wyróżnienie i nagrody

PROTOKÓŁ z obrad Jury OFF Kontrapunktu 2018

Jury OFF Kontrapunktu w składzie: Dagmara Gumkowska (przewodnicząca), Katarzyna Knychalska, Daniel Jacewicz, Grzegorz Reske, Michał Rogulski po obejrzeniu dwunastu spektakli konkurowych w dniach 25 maja – 1 czerwca 2018 roku postanowiło przyznać następujące wyróżnienie i nagrody:

Iwonie Koneckiej honorowe wyróżnienie za spektakl „Atrapa i utopia” za błyskotliwe i precyzyjne żonglowanie środkami i konwencjami teatralnymi, przy jednoczesnej odwadze pozostanie sobą na scenie.

Jury zainspirowane dwuelementowością statuetki autorstwa Waldemara Nicka postanowiło przyznać nagrodę im. Zygmunta Duczyńskiego w wysokości 3000 zł, ufundowaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, dzieląc ją na pół pomiędzy twórców dwóch najlepszych spektakli OFF Kontrapunktu 2018:

Kolektywowi Polka za spektakl „Spis kobiet” oraz Artiemu Grabowskiemu za spektakl „Raport Panika”. W przypadku obu spektakli Jury doceniło wrażliwość i czujność w diagnozowaniu problemów społecznych i politycznych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości artystycznej. Połączenie tych dwóch elementów stanowi najważniejszą, naszym zdaniem,  wartość teatru offowego.

Dostrzegając różnorodność i jakość teatru offowego jako równoprawnego uczestnika krajobrazu teatralnego, chcielibyśmy zwrócić uwagę na rażące dysproporcje dotyczące warunków ekonomicznych prezentacji spektakli obu nurtów. Sugerujemy organizatorom uwzględnienie w budżecie festiwalu środków, które pozwolą w sposób równy i sprawiedliwy potraktować wszystkich uczestników Przeglądu.