Organizatorzy

Organizatorem 53 Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2018 jest Dom Kultury „13 MUZ”

 

Festiwal finansowany przez Miasto Szczecin

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego