„Akcja − Reakcja. Plakatowanie miasta”

Performance Piotra Depty-Kleśty

„Akcja − Reakcja. Plakatowanie miasta”
Performance Piotra Depty-Kleśty

Działanie „Akcja − Reakcja. Plakatowanie miasta” jest próbą wejścia z plakatem
zaangażowanym w strukturę miasta. Jest próbą powrotu i wywołania refleksji
u potencjalnych odbiorców na tematy społeczno-polityczne, częściej dzielące niż
łączące. W końcu: jest jedną z serii wystaw plakatu Piotra Depty-Kleśty, wchodzącą w
skład wystaw doktorskich − zakładających wnikanie z plakatem zaangażowanym
w przestrzeń miast.

Autor podejmuje się komentowania bieżących wydarzeń za pomocą języka
wizualnego, ograniczając się do monochromatyczności i bardzo prostej formy oraz
mocnej typografii, która jest równie ważna, co znak graficzny. Plakaty są nawiązaniem
do plakatu naiwnego, szablonowego, manifestacyjnego. Są mocnym „strzałem
wizualnym”.

W trakcie akcji autor przedstawi 13 wybranych plakatów wchodzących w skład serii.
Prace będą eksponowane na Łące Kany przez cały czas trwania Przeglądu.

Wydarzenia