„KORPO_RACJE”

TEATR NA FAKTACH

PROJEKT „TEATR NA FAKTACH”

„Teatr na faktach” to projekt Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu, którego celem jest popularyzacja teatru dokumentalnego. Składa się z corocznych kursów dla dramaturgów, reżyserów, aktorów, muzyków, badaczy i scenografów, w trakcie których poznają oni nowe narzędzia opisywania i przedstawiania rzeczywistości w formie spektaklu dokumentalnego. Podsumowaniem kursów są przeglądy zrealizowanych przez uczestników spektakli – także na podstawie ich własnych pomysłów i scenariuszy.

Punktami wyjścia dla teatru dokumentalnego są historia, wspomnienie i przeżycie jednostki, często umykające perspektywie tekstów literackich, niebędące w orbicie najpopularniejszych tematów. Metoda verbatim, czyli dosłownego przedstawienia świata na scenie, szeroko stosowana w Rosji, Wielkiej Brytanii czy Niemczech, mimo podejmowanych od lat 90. starań nie trafiła dotychczas w Polsce na podatny grunt. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie tej formy na polską scenę teatralną i dalszy rozwój narzędzi, jakie daje teatr dokumentalny.

Opiekun artystyczny: Krzysztof Kopka
Koordynator projektu i współprowadzący: Jakub Tabisz


TEATR NA FAKTACH
„KORPO_RACJE”

Koncepcja: Przemysław Piskozub
Reżyseria i dramaturgia: Mateusz Brodowski
Choreografia: Piotr Mateusz Wach
Scenografia: Klaudia Laszczyk
Asystentka scenografki: Sara Sulej
Multimedia, asystentka reżysera, kierownik produkcji: Aleksandra Białek
Research: Przemysław Piskozub, Mateusz Brodowski

Występują: Patrycja Szindler, Patrycja Bukowczan, Przemysław Piskozub, Adam Pietrzak

Czas trwania: 50 min

Uwaga! W spektaklu będzie użyte światło stroboskopowe.

 

Powiem Ci, że jak się przejdziesz teraz po rynku, to prawie wszyscy, którzy tam siedzą, to pracują w korpo. Tutaj… tutaj nie ma innych ludzi. Pierwsza rewolucja przemysłowa wytworzyła parę i społeczeństwo industrialne – od pracy ręcznej do maszynowej. Druga rewolucja przemysłowa stworzyła elektryczność i skróciła czas pracy. Trzecia – społeczeństwo postindustrialne i korporację.

Człowiek w społeczeństwie postindustrialnym nie wytwarza już dóbr. Teraz tworzy i przetwarza informacje. Żyjemy w bezpiecznych, spokojnych i komfortowych czasach. Jedyną stałą jest zmiana.

Jakie masz wyobrażenia o korporacji? Jakie są perspektywy współcześnie żyjących ludzi? Czy chcesz wiedzieć, co będzie później?

Wydarzenia