Przyjaciele Kontrapunktu 2021

Przegląd jest finansowany przez Miasto Szczecin

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Organizator:
Dom Kultury 13 Muz w Szczecinie

Współorganizatorzy:
Teatr Kana w Szczecinie
Zachodniopomorska OFFesnywa Teatralna

Partnerzy:
Pałac Młodzieży w Szczecinie
Teatr Lalek Pleciuga
Teatr Współczesny w Szczecinie
Piwnica & Łąka Kany
Stowarzyszenie Kamera
Willa Lentza
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Przecławiu
Kluboksięgarnia FiKa
Goleniowski Dom Kultury
Rampa Kultura i Twierdza Design

Pokaz spektaklu „A house in Asia” Agrupación Señor Serrano (Barcelona, Hiszpania) dofinansowany
ze środków Ambasady Hiszpanii w Polsce.