Przyjaciele Kontrapunktu

FINANSOWANIE
Miasto Szczecin
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PATRONAT
Patronat honorowy Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka

WSPÓŁORGANIZATORZY
Akademia Sztuki w Szczecinie
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji
Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
Teatr Polski w Szczecinie
Teatr Współczesny w Szczecinie
Ośrodek Teatralny KANA
Zachodniopomorska OFFesnywa Teatralna
Piwnica & łąka Kany

PARTNERZY
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Portal informacyjny wSzczecinie.pl
Magazyn ECHO Szczecina
teatralny.pl
eliteLED Sp. z o.o.
TRUST: t-shirt.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie