Przyjaciele Kontrapunktu

FINANSOWANIE
Miasto Szczecin

PATRONAT
Patronat honorowy Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka