Zapamiętajcie datę!

53 Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt odbędzie się w dniach 25 maja – 1 czerwca
2018 roku.

Program Przeglądu poznacie na początku kwietnia 2018. Bezpośrednio po prezentacji
programu rozpoczniemy sprzedaż biletów.