Zdjęcie przedstawia kobietę w czerni wyciągającą po coś rękę do przodu.

Czy mnie lubisz doktorze

Czy mnie lubisz doktorze
Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera, monodram Michała Przybyszewskiego

reżyseria: Arkadiusz Buszko
współpraca reżyserska: Wojciech Sandach
muzyka: Michał Przybyszewski
multimedia: Anna Wiśniewska, Krzysztof Kuźnicki
scenografia: Ela Blanka, Krzysztof Kuźnicki
produkcja: Stowarzyszenie Kamera

scenariusz inspirowany opowiadaniem I. Yaloma Monogamia terapeutyczna

Monodram pokazuje proces terapeutyczny pogrążonej w depresji kobiety. Terapeuta wchodząc w skórę bohaterki, utożsamia się z nią i zabiera widza w świat jej problemów – traum, samotności, niepowodzeń, gdzie każdy dzień jest walką od nowa. Jest to opowieść o współczesnym człowieku i jego cierpieniach. Choroba umysłu jest rozkładana na czynniki pierwsze, które obnażają jego słabość i bezbronność. Widz ma okazję uczestniczyć w tajemnym procesie terapii i doświadczyć siły rzeczywistego czynnika terapeutycznego, jakim jest… relacja.

Wydarzenia